Αλλαγές & Επιστροφές
Πολιτική επιστροφών – ακυρώσεων
Δικαίωμα Υπαναχώρησης – Επιστροφής Προϊόντων
Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αγοράς για να υπαναχωρήσει και να επιστρέψει το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Από την πλευρά του, το ηλεκτρονικό κατάστημα οφείλει να του επιστρέψει τα χρήματα που πλήρωσε για την αγορά του προϊόντος συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εξόδων αποστολής, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από για την υπαναχώρηση. Προϋπόθεση άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι μην έχει προηγηθεί μετατροπή
του προϊόντος κατόπιν αιτήματος του πελάτη, να μην έχει φθαρεί το προϊόν, να μην έχουν αφαιρεθεί οι ετικέτες του, να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία και να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες. Ο πελάτης υποχρεούται πριν την άσκηση του ανωτέρω δικαιώματος να ειδοποιήσει το κατάστημά μας τηλεφωνικά στο 2106852596 είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο andymanouka@yahoo.gr Εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας θα επιστρέφει το τίμημα είτε μέσω ακύρωσης της χρέωσης, είτε μέσω πίστωσης της κάρτας του πελάτη, είτε μέσω κατάθεσης των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό, εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημέρα παραλαβής του προϊόντος από το κατάστημά μας. Τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά του – επιστροφή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, βαρύνει τον πελάτη. Εάν το προϊόν που επιστρέφεται κατόπιν άσκησης του ανωτέρω δικαιώματος είναι φθαρμένο, ολικά ή μερικά, και δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, το κατάστημά μας διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη. Η αποζημίωση θα καθορίζεται μονομερώς από το κατάστημά μας έπειτα από εκτίμηση του προϊόντος και θα συμψηφίζεται με την απαίτηση του πελάτη από το τίμημα που κατέβαλε.

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης
Το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις περιπτώσεις που ορίζουν ο νόμος (άρθρο 3ιβ Ν. 2251/1994) και οι παρόντες όροι.

Ακύρωση Παραγγελίας
Ο πελάτης – χρήστης της ιστοσελίδας έχει δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του σε οποιοδήποτε στάδιο. Εφόσον το κατάστημά μας δεν έχει παραδώσει ακόμη την παραγγελία σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), ο πελάτης δε θα επιβαρυνθεί με έξοδα. Εάν η ακύρωση της παραγγελίας λάβει χώρα αφότου το κατάστημά μας παραδώσει την παραγγελία σε υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier), τυχόν έξοδα αποστολής και επιστροφής της παραγγελίας επιβαρύνουν τον πελάτη. Εάν το κατάστημά μας έχει προβεί ήδη σε χρέωση του πελάτη, τυχόν έξοδα ακύρωσης χρέωσης -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά- πιστωτικής κάρτας ή χρεωστικής κάρτας, επιβαρύνουν τον πελάτη.
Η ακύρωση της παραγγελίας γίνεται τηλεφωνικά στο 2106852596 και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο andymanouka@yahoo.gr

Δικαίωμα αντικατάστασης – επιστροφής
α. Ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αλλαγή του προϊόντος που παρήγγειλε με ίδιο διαφορετικού μεγέθους ή και διαφορετικό προϊόν μέσα σε προθεσμία 48 ωρών από
την παράδοση της παραγγελίας του σε αυτόν. Η αλλαγή του προϊόντος δύναται να πραγματοποιηθεί με διαφορετικό προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, οπότε ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το επιπλέον τίμημα. Στα προϊόντα προσφορών, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει αλλαγή με ίδιο προϊόν διαφορετικού μεγέθους. Αποκλείεται η δυνατότητα αλλαγής προϊόντων προσφορών με
άλλο διαφορετικό προϊόν, μη εκπτωτικό. Τα έξοδα της επιστροφής και αποστολής του νέου προϊόντος επιβαρύνουν τον πελάτη. Τυχόν φθορά ή απώλεια του προϊόντος κατά τη μεταφορά του – επιστροφή κατόπιν άσκησης του δικαιώματος αντικατάστασης, βαρύνει τον πελάτη.
β. Σε περίπτωση αποστολής από το κατάστημά μας προϊόντος διαφορετικού είδους από εκείνο της παραγγελίας ή προϊόντος ελαττωματικού, ο πελάτης έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάστασή του, εντός προθεσμίας 48 ωρών από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει στο κατάστημά μας το πρόβλημα, τηλεφωνικά στο 2106852596 ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο andymanouka@yahoo.gr εντός της ανωτέρω 48ωρης προθεσμίας. Το προϊόν θα πρέπει να αποσταλεί με ταχυδρομική εταιρία που θα σας υποδείξει εκπρόσωπος του καταστήματός μας, εντός της αρχικής του συσκευασίας και να συνοδεύεται από όλα του έγγραφά του, όπως η απόδειξη αγοράς, εγγύηση και οδηγίες.